werkwijze.html
kar.html
contact.html
de_beuk_c.html
de_beuk_t.html
waterproef_t.html
scl_t.html
obawp_t.html
obaok_t.html
gooioord_t.html
osdorperhof_t.html
kromhout_t.html
heiloo_t.html

Meulmansweg 27, 3441 AT, Woerden


De Beuk is hoofdvestiging van Regiobiblio-theek Het Groene Hart. De kunstuitleen is aan-gesloten bij Kunstuitleen Utrecht.
programma: renovatie
uitvoering: 2010
gebruiksoppervlak
1750 m2, inclusief kunstuitleen en VVV en de 200 m2 uitbreiding door bijtrekken van de Mollengang.
ontwerp
Gericht op gefaseerde uitvoering, waardoor de bibliotheek slechts 5 weken gesloten en niet tijdelijk uitgeplaatst hoefde te worden.
Duurzaamheidsmaatregelen zijn onder meer ventilatie met warmteterugwinning, automa-tische natuurlijke zomernachtkoeling, energie-zuinige verlichting met niveauterugschakeling op rustige momenten, hergebruik van toilet-ruimten en binnen de mogelijkheden geopti-maliseerde thermische isolatie. Uitwerking van het pve maakte deel uit van de opdracht.

home.html
projecten.html