werkwijze.html
kar.html
contact.html
de_beuk_t.html
waterproef_t.html
scl_t.html
obawp_t.html
obaok_t.html
osdorperhof_t.html
kromhout_t.html
heiloo_t.html
gooioord_c.html
gooioord_t.html

Klein Gooioord
Bijlmerdreef, Amsterdam ZuidOost


woningaantal: 71

typologie: sociale huur en vrije sector koop

oppervlakte bedrijfsruimte: 2050 m2 

bouwkosten: € 9.200.000

realisatie: 2000 – 2004
prijzen:

genomineerd voor de Zuiderkerkprijs 2005

Gezondheidscentrum

Gelijktijdig met het project Klein Gooioord is het interieur van het gezondheidscentrum ont-worpen. Het programma omvat spreek- en behandelruimten voor 10 huisartsen, maat-schappelijk werkers en wachtruimten.
Belangrijk bij het ontwerp was de spanning tussen privé en openbaar, beschutting en openheid. Dat hing samen met het  bedenken van een gescheiden circuit van bezoekers en medewerkers. Het ontwerpen gebeurde in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers, adviseurs, ambtenaren en opdrachtgever. Dit project werd begin 2005 opgeleverd.

home.html
projecten.html